Ministranci

Ogłoszenia 


 
 ZARZĄD MINISTRANTÓW
OPIEKUN
Ks. Wacław Kędzierski
PREZES
Daniel Polaszczyk
I ZASTĘPCA PREZESA
Kamil Rybak
II ZASTĘPCA PREZESA
Jerzy Kaczorowski